Genomförda äventyr

Varje äventyr har sin anledning att finnas till. Sitt eget ursprung och syfte. Det har varit kul, jobbigt, frustrerande och förlösande att ha fått genomföra dom. Lyckan att våga och nå ända fram är den bästa av känslor. Även fast en del av äventyren inte nått ända fram har erfarenheten från dom skapat lycka. Lyckan att få vara den som har vågat och fortsätter att våga. Att våga gå utanför sin egen komfortzon.

 

 

Copyright © 2018 Curieux AB All rights reserved.
Desk Mess Mirrored version 1.9 theme from BuyNowShop.com.