Human Nature 3D

Mellan 1998 och 2000 besökte Tony femton länder i alla världsdelar för att dokumentera miljöer i luften, på land och under vattnet. Han samlade på sig sammanlagt 100 timmar bandat atmosfärljud och 15 000 tredimensionella bilder varav 265 bilder valdes ut till bildspelet. Atmosfärljudet kompletterades med originalmusik och en specialskriven text. Resultatet blev Human Nature, ett 3D-bildspel som år 2000 visades under tio veckor på Naturhistoriska Riksmuséet i Stockholm. Human Nature förmedlar ett budskap om att människan har makten att göra val.

 

 

Copyright © 2018 Curieux AB All rights reserved.
Desk Mess Mirrored version 1.9 theme from BuyNowShop.com.